logotyp

Projekty

Šablony OP VVV II.

Název projektu:                                    Jdeme s dobou                                              

Registrační číslo projektu:                    CZ. 02. 3. 68/0.0/18_063/0009743 

Doba realizace projektu:                        1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Celkové způsobilé výdaje :                     688 572, -Kč

CÍLE PROJEKTU

Projekt je zaměřen na:

 • personální podporu
 • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem
 • větší individualizaci výuky
 • rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků
 • podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů

AKTIVITY PROJEKTU:

AKTIVITY PRO MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin –  čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků  MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin osobnostně sociální rozvoj

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

AKTIVITY PRO ZŠ:

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

Klub pro žáky ZŠ

a) čtenářský klub

b) klub zábavné logiky a deskových her

c) klub komunikace v cizím jazyce

d) badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

AKTIVITY PRO ŠD:

Projektový den mimo ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Projektový den ve ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Klub pro účastníky ŠD   

a) čtenářský klub

b) klub zábavné logiky a deskových her

c) klub komunikace v cizím jazyce

d) badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Vzdělávání pedagogických pracovníků  ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnická výchova

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

VÝSTUPY PROJEKTU:

Informace o výstupech budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

PŘILOŽENÉ SOUBORY:

POVINNÁ PUBLICITA EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Šablony OP VVV III.

ŠABLONY OP VVV III.

 

Název projektu:                                    Jdeme s dobou  2                                            

Registrační číslo projektu:                    CZ.02.3.X/0.0/20_080/0022120

Doba realizace projektu:                        1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Celkové způsobilé výdaje :                     455 696 Kč

CÍLE PROJEKTU

Projekt je zaměřen na:

 • personální podporu v MŠ
 • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem
 • podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů,
 • spolupráci s  odborníky z praxe,
 • zahraniční  stáž  pedagogů

 

AKTIVITY PROJEKTU:

Aktivity pro MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

Projektový den mimo školu MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve škole MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Aktivity pro ZŠ:

Projektový den mimo školu ZŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve škole ZŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Zahraniční stáže pedagogů ZŠ

Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ, prostřednictvím zahraniční stáže (v zemích EU/Norsku/Islandu) a sdílením příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou dětí, žáků a studentů v zahraničí. Cílem výjezdu pedagogických pracovníků je dále rozvoj jejich pedagogických kompetencí podstatných pro zajištění kvalitního vzdělávání každého dítěte.

Klub pro žáky ZŠ

a) čtenářský klub

b) badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy.

Doučování žáků ZŠ

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

RYCHLÝ KONTAKT

Máte dotaz

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí


Cotkytle 104


561 32 Cotkytle

základní škola
465 382 128, 730 143 307


mateřská škola
465 382 123, 792 302 498

zs@cotkytle.cz

ms@cotkytle.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2019 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign