logotyp

Archiv

Ředitelské volno

Na základě zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), dle §24, odst.2 tohoto zákona v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy ŘEDITELSKÉ VOLNO na pondělí 27. 9. 2021  Ředitelské volno bude také ve středu 29. 9., a to z důvodu odstávky vody.

Informativní schůzka MŠ

Ve čtvrtek 16. září 2021 od 16. 00 hodin se uskuteční v mateřské škole informativní schůzka s rodiči.

Zahájení školního roku 2021-2022

Vážení rodiče,
Ve středu 1. září 2021 od 8:00 hodin se bude ve škole konat slavnostní zahájení nového školního roku 2021 - 2022. Při vstupu do budovy školy bude nutné si nasadit dle nařízení MŠMT krytí úst a nosu. 

Dospělé osoby – respirátor a prvňáčci chirurgickou roušku. Po usazení do lavic si prvnáčci budou moci roušku SUNDAT.

Žáci 2.-5. ročníků dle nařízení MŠMT absolvují první povinné antigenní testování již 1. září, proto se dostaví do školy již v 7:30 hodin. Bude se opět jednat o samoodběrové antigenní testy na stejném principu, jako žáci absolvovali v loňském školním roce.Před samotným testováním je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ
Vaše dítě bude testováno v termínu 1. září, 6. září a 9. září. 
Děti 1. ročníku budou testovány 2. září, 6. září a 9. září.

TESTOVÁNÍ SE NETÝKÁ žáků, kteří:

- mají 14 dní po dokončeném očkování a donesli kopii certifikátu o ukončeném očkování

- prodělali onemocnění covid - 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) a doložili potvrzením

- doloží negativní výsledek provedeného testu v odběrovém místě 

PRAVIDLA pro nošení ochrany dýchacích cest:

- všichni žáci mají zakryty dýchací cesty ve společných prostorách - chodba, vstup do školy, šatny

- testovaní a očkovaní žáci mohou být ve třídách bez ochrany dýchacích cest

- netestovaní žáci budou muset mít zakryty dýchací cesty i ve třídě, tzn. po celou dobu pobytu ve škole

 Informace k testování dle MŠMT: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Níže přikládám Manuál MŠMT. V případě nejasností mě můžete kontaktovat na tel. 730 143 307 nebo na emailu: zs@cotkytle.cz

Všem žákům, jejich rodičům a všem zaměstnancům přeji úspěšný školní rok 2021-2022. 

Mgr. Miriam Kolínová

Oznámení o otevření MŠ

Vážení rodiče,
v pondělí 23. 8. 2021 bude obnoven provoz Mateřské školy. V souvislosti s tímto Vás žádám, abyste do pátku 20. 8. 2021 sdělili, že Vaše dítě do školky nastoupí, a to kvůli zajištění stravování. Zprávu sdělte, prosím, paní Pecháčkové na telefonním čísle 604 717 207.

Přání

Přání

Adopce

Adopce Děti, žáci a zaměstnanci ze ZŠ a MŠ Cotkytle se stali v rámci adopce zvířat zoologické zahrady v Olomouci adoptivními rodiči Tygra ussurijského. ...

Výlet do ZOO

Výlet do ZOO V pátek 25. 6. 2021 pojede škola a školka do ZOO v Olomouci. Odjíždíme v 8.00 hodin, pravděpodobný návrat bude v 16.00 hodin. ...

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021

V informacích o provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021 se nás týká: 
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
▪ homogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny povoluje, ale přítomnost dětí, žáků ve sprchách apod. se zakazuje.
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
K režimu školních jídelen MŠMT informuje:
Odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

V informacích o provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021 se nás týká: 
Ve školních družinách a školních klubech na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Výtvarná soutěž DDM Lanškroun

Výtvarná soutěž DDM Lanškroun DDM Lanškroun vyhlásilo na měsíc květen další téma výtvarné soutěže a tentokrát si žáci mohou vybrat výtvarnou techniku sami. V dubnové soutěži, stejně jako v soutěži za měsíc březen, byli naši žáci ...

Ředitelské volno

Na základě zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), dle §24, odst.2 tohoto zákona v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů (vypnutí elekřiny) ŘEDITELSKÉ VOLNO na středu 19. 5. 2021. Současně bude přerušen provoz v mateřské škole, ve školní jídelně a ve školní družině.

Oznámení o uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Oznámení o uzavření MŠ v době hlavních prázdnin Oznamujeme, že po dohodě a se souhlasem zřizovatele školy, bude Mateřská škola v Cotkytli v době hlavních prázdnin od 19. 7. do 20. 8. 2021 uzavřena. ...

Výsledek zápisu do ZŠ na školní rok 2021-2022

Výsledek zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Cotkytle pro školní rok 2021/2022

Registrační číslo žáka            Přijat(a) k základnímu vzdělávání
          01                                             ANO
          06                                             ANO

Zápis do MŠ 2021

Zápis do MŠ 2021 Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí na školní rok 2021/2022 je určen od pondělí 10. 5. do pátku 14. 5. 2021. Žádost k zápisu si mohou rodiče vyzvednout ...

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021

Od pondělí 3. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.
Žáci a pedagogičtí pracovníci se budou testovat jednou týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

Sterilizace odběrových tyčinek

Vážení rodiče!
Jako odpověď na otázku údajné škodlivosti sterilizace odběrových tyčinek látkou zvanou ethylenoxid (EO) přikládám odkaz na stránky NISZP (Národní informační systém zdravotnických prostředků), kde je mimo jiné uvedeno, že sterilizace EO obecně patří mezi nejrozšířenější metody sterilizace zdravotnických prostředků.

https://www.niszp.cz/cs/proc-se-ke-sterilizaci-odberovych-tamponutycinek-ktere-jsou-mimo-jine-pouzivany-taktez-k-odberu-pri

Doufám, že Vás přečtení výše zmíněného článku uklidní. Pro další informace mě můžete kontaktovat. 

S pozdravem Mgr. Miriam Kolínová

Informace k provozu školy a mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče!
V pondělí 12. dubna se všichni žáci vrátí do naší školy, ale jen předškoláci do školy mateřské. Návrat dětí a žáků se uskuteční za podmínky, že budou děti a žáci 2 krát do týdne ( v pondělí a ve čtvrtek) testováni neinvazivními antigenními testy (AG). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem za dozoru pedagogického pracovníka. Je Vaše právo tyto testy odmítnout, ale v tom případě se Vaše dítě, žák nemůže účastnit prezenční výuky a musí zůstat doma.  Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona (§ 184a odst. 1 školského zákona), ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence (doučování), využití individuálních konzultací atp.
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
Dále bych chtěla upozornit, že k testování se může dostavit dítě, žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Další informace můžete sledovat na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021, na nástěnce v Bakalářích nebo mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 730 143 307.   

S pozdravem
Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy


Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny Od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna 2021 jsou Velikonoční prázdniny. Do školy se jde v úterý 6. dubna 2021. ...

Školní stravování za distanční výuky

Na povinné distanční výuce (§ 34a zákona č. 561/2004 Sb. a § 184a, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), mají děti MŠ na povinném předškolním vzdělávání a žáci na povinném distančním vzdělávání právo na školní stravování, tzn., že žáci ZŠ  mají nárok na školní oběd (§ 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování) a děti MŠ na povinném předškolním vzdělávání mají nárok na odebrání stravy (dle § 4 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Ošetřovné

 Podrobné informace o ošetřovném je možno získat na webové  adrese https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA Od pondělí 1. března 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ ve škole, nadále se budou učit distančně. Dále se z nařízení vlády zavírají i mateřské školy. ...

Přednáška na téma školní zralost

Přednáška na téma školní zralost Ve čtvrtek 11. 3. 2021 od 16:00 hodin se uskuteční online setkání s psycholožkou Mgr. Kamilou Barlow. Tématem setkání bude nastínění jednotlivých předškoláckých oblastí včetně základních dovedností, ...

Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v letošním roce nás opět nečeká tradiční zápis, ale v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před nákazou COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. V souladu s právními předpisy proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí.

Zápisy se týkají dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Na naší škole proběhne zápis ve středu 7. 4. 2021 bez osobní přítomnosti dětí.

Zákonní zástupci ve výše uvedeném termínu podají žádost o přijetí k povinné školní docházce. Přihlášku lze zaslat poštou nebo doručit osobně do školy.

Případné dotazy Vám ráda zodpovím telefonicky na čísle 730 143 307 nebo e-mailem zs@seznam.cz.

 

S pozdravem

 

Mgr. Miriam Kolínová

ředitelka školy


Plnění povinnosti školní docházky

   Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Odklad školní docházky
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu  

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení   

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 2. do 28. 2. 2021

Od pondělí 15. 2. do 28. 2. 2021 zůstává provoz škol a školských zařízení ve stejném režimu jako dosud.

Oznámení

Mateřská škola bude v době jarních prázdnin, tedy od 15.2. do 19.2. 2021 uzavřena.

Oznámení

Vláda ČR ve čtvrtek 27. 1. rozhodla, že provoz škol se od 1. února do 14. února bude dále řídit současnými pravidly - 1. a 2. ročník prezenční výuka, 3. - 5. ročník distanční výuka.  

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny Od pondělí 15. 2. do 19. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. Do školy se jde v pondělí 22. února 2021. ...

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od 2. pololetí tohoto školního roku začne naše škola využívat elektronickou žákovskou knížku.  Pro tento program bude na naší škole použit systém Bakaláři. Nejdůležitější částí programu z pohledu žáků i rodičů jsou informace o průběžné klasifikaci žáků.  Rodiče i žáci získají unikátní přístupové údaje, pod kterými se do žákovské knížky budou přihlašovat. Detailní informace ohledně přihlášení budou rodičům i žákům zaslány na e-mail. Přihlášení bude umožněno žákům od 3. třídy výše.
Do Bakalářů se můžete přihlásit buď kliknutím na ikonu Bakaláři v levém menu na našich webových stránkách nebo kliknutím na odkaz:   https://zscotkytle.bakalari.cz/Login

Systém Bakaláři mohou rodiče i žáci využívat nejen v počítači či tabletu, ale i na svých mobilních zařízeních.
Věříme, že elektronická žákovská knížka se stane efektivním komunikačním prostředkem mezi rodiči, žáky a školou.

Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy

 

Výuka od 4. 1. 2021

Na základě informací z MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude od 4. ledna do 10. ledna 2021 probíhat výuka 3., 4. a 5. ročníku DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. (PES pro oblast školství se přesunul do 5. stupně). 1. a 2. ročník v pondělí 4. ledna půjde do školy a bude se vyučovat prezenčním způsobem. 

V případě dalších změn ohledně provozu ZŠ a MŠ Cotkytle Vás budu neprodleně informovat. 

Mgr. Miriam Kolínová,
ředitelka školy

Vánoční přání

Vánoční přání

Nabídka zaměstnání

ZŠ a MŠ Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

hledá

učitele/ku na plný úvazek od 1. května 2021 - zástup za mateřskou dovolenou. Nabízíme moderní prostředí malotřídní školy, vstřícné jednání, přátelský pracovní kolektiv, dále možnost individuální práce v hodinách a uplatnění vlastních vizí ve výuce. Důraz klademe na budování dobrých vztahů s dětmi a komunikaci s rodiči.

Požadujeme

  • VŠ vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • nadšení pro práci s dětmi
  • kreativitu a profesionalitu
  • organizační schopnosti a komunikativnost
  • spolehlivost a zodpovědný přístup
Termín pro podání žádosti: do 15. dubna 2021
Plat: ohodnocení dle platných tarifních tabulek.


V případě zájmu kontaktujte vedení školy na tel. 730 143 307. Profesní životopis zašlete na adresu zs@cotkytle.cz.


Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu škol platné od 25. a 30. 11. 2020

Žáci 3., 4. a 5. ročníků podle posledních informací MŠMT nastoupí do školy 30. listopadu 2020. Do té doby se budou dále vzdělávat distančním způsobem.

Návrat 1. a 2. ročníku do škol 18. 11. 2020

Ve středu 18. listopadu se otevře škola pro žáky  1. a 2. ročníku.  Žáci 3., 4., a 5. ročníku se budou nadále učit distančně.
Provoz družiny bude otevřen v plném rozsahu.
Žáci 1. a 2. ročníku budou obědvat ve školní jídelně.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Uzavření školy od 2. 11. do 20. 11. 2020

 Vážení rodiče,

z důvodu nového usnesení vlády ČR se návrat dětí do škol 2. listopadu nekoná. Škola bude tedy stále UZAVŘENA v období od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020. Otevření školy bude záviset na vývoji epidemiologické situace v ČR.
V tomto období bude výuka probíhat distanční formou.
V případě dalších změn Vás budeme neprodleně informovat.

Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy

Obědy a distanční výuka

Všichni žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu. V případě zájmu o oběd volejte paní Pecháčkové na tel. číslo 604 717 207. Přihlášky a odhlášky obědů musí být provedeny do 12:00 hodin předešlého dne. 
Výdej jídel je možný pouze do jídlonosičů, a to v době od 11.00 do11.30 hodin.

V případě neodhlášení oběda u žáka, který se nezúčastnil distanční výuky, je rodič povinen uhradit jeho plnou cenu. Avšak první den neúčasti žáka na výuce strávník  na oběd s dotovanou cenou nárok má.
Znovu tedy připomínám a žádám  Vás o zvýšenou pozornost a včasné odhlašování obědů, abyste nemuseli v případě neúčasti dítěte na distanční výuce a neodhlášení obědů platit plnou cenu, jak je školní jídelna povinna účtovat.   

Děkuji Vám za Váš zodpovědný přístup 

Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy

Výuka v týdnu od 26. - 30. 10.

Základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jsou ve dnech 26. a 27. 10. krizovým opatřením vlády uzavřeny. 

V těchto dnech pak není školami zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu opatření MŠMT. Vzhledem ke krizovému opatření jsou nadále i v tyto dny uzavřeny školní družiny, školní kluby i střediska volného času. Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Provoz mateřských škol není dotčen opatřením vlády a 26. a 27. 10. nejsou uzavřeny. Termín podzimních prázdnin se mateřských škol netýká.


Distanční výuka

Vážení rodiče!
Dle nařízení vlády bude od středy 14. 10. 2020 realizována distanční výuka na 1. stupni ZŠ. Výuka  je povinná, zákonní zástupci budou případnou absenci omlouvat u třídního učitele.  V případě technických problémů s on-line výukou se zákonní zástupci dohodnou s třídním učitelem (telefonicky, e-mailem) o způsobu, jak budou dítěti vyzvedávat a odevzdávat tištěné materiály k výuce. 
Mateřská škola i jídelna budou nadále v provozu, žáci mají právo na dotovaný oběd.
V případě dotazů volejte na číslo 730 143 307 nebo pište na email: zs@cotkytle.cz
Děkuji Vám za vstřícnost a spolupráci.
                                                                                 Mgr. Miriam Kolínová
                                                                                          ředitelka

Konzultační schůzka

Konzultační schůzka V úterý 29. září od 13. 00 hodin se uskuteční konzultační schůzka pro rodiče žáků 1. a 2. třídy. ...

Hudební představení

Hudební představení V pátek 25. září 2020 nás navštíví herec, autor, muzikant a speciální pedagog Ivan Urbánek se svým hudebním představením s názvem "Já nic, já muzikant". Děti si díky němu zahrají jak na housle, ...

Projekt "Výlet do minulosti"

Projekt  V pondělí 14. září se žáci 3. 4. a 5. ročníku zúčastnili projektu „VÝLET DO MINULOSTI“, který se uskutečnil v muzeu v Moravské Třebové. Žáci plnili interaktivní úkoly, vyplňovali pracovní listy nebo ...

Důležité oznámení

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví je od čtvrtka 10. září povinné nosit roušky ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování. Zákaz se nevztahuje na pobyt ve třídách, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole. Ve společných prostorech škol a školských zařízení jsou roušky povinné (např. chodby, záchody).

Další podrobnosti viz přiložený odkaz – Mimořádné opatření.

MŠ - informační schůzka

MŠ - informační schůzka Ve čtvrtek 10. září se uskuteční informativní schůzka pro rodiče dětí ze školky. Začátek je v 15.30 hodin. ...

První školní den

První školní den Milé děti a vážení rodiče, v úterý 1. září v 8 hodin spolu zahájíme nový školní rok 2020 - 2021. Doufáme, že bude pro všechny úspěšný a zajímavý. V prvním týdnu bude výuka zkrácena, strávíme spolu ...

Oznámení o otevření MŠ

Mateřská škola je otevřena od 24. 8. 2020

Upozorňujeme, že je nutné se do MŠ přihlásit den předem do 12 hodin kvůli zajištění stravování. V případě příznaků infekčního onemocnění (jako je zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.) žádáme rodiče, aby neposílali své dítě do školky a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění.

Informace k zahájení školního roku 2020-2021

ZŠ a MŠ Cotkytle zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a to v úterý 1. září 2020.

  • Od dětí/žáků  se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, ale v případě příznaků infekčního onemocnění (jako je zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.) žádáme rodiče, aby neposílali své dítě do školy a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Zpracováno podle Manuálu k provozu škol od září 2020 – MŠMT (viz přiložený odkaz).

Přání

Přání Milí rodiče,školní rok 2019/2020, který byl tentokrát tak jiný, končí. Děkujeme Vám za trpělivost a za čas, který jste věnovali Vašim dětem při vzdělávání na dálku. Víme, že ty poslední měsíce ...
Mateřská škola bude uzavřenaMateřská škola bude uzavřena od 1. července do 21. srpna 2020.

Vysvědčení

Vysvědčení V úterý 30. června od 8.00 hodin se bude rozdávat vysvědčení na zahradě ZŠ.  ...

Konzultační schůzka

Konzultační schůzka Ve čtvrtek 25. června se uskuteční mezi 12. a 13. hodinou informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. ...

Oznámení

OTEVŘENÍ ZŠ A MŠ COTKYTLE

DNE 25. 5. 2020

Účast žáků ve škole a dětí ve školce je dobrovolná, rozhodujete o ní vy, rodiče.

Pro nástup do školy a mateřské školy je  nutné vyplnění četného prohlášení (viz odkaz pod článkem).

Pobyt dětí ve škole a školce bude umožněn každý pracovní den.  S žáky budou pracovat pedagogičtí pracovníci.  Žáci budou ve škole nosit roušky. Ve školce děti roušky nosit nebudou.

 Všichni rodiče dostali podrobné informace emailem.

V případě nejasností volejte číslo 730 143 307.

oznámení

Výsledek zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Cotkytle pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo žáka            Přijat(a) k základnímu vzdělávání
          01                                             ANO
          02                                             ANO

oznámení

ZŠ a MŠ Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Cotkytle 104, 561 32 Cotkytle

přijme do svých řad kolegu/ kolegyni na pozici

 učitel/učitelka pro 1. stupeň ZŠ

 

Nabízíme částečný úvazek (cca 0,5) v přátelském a vstřícném prostředí malotřídní školy.
Požadujeme kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.
Nabídky s životopisem zasílejte na email zs@cotkytle.cz nebo volejte na telefon 730 143 307.

Zápis do MŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a na základě opatření Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ze dne 3. dubna 2020, budou zápisy dětí probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Cotkytle na školní rok 2020/2021 je určen na pondělí 4. května 2020 od 8 do 12 hodin. Žádost k zápisu si mohou rodiče vyzvednout osobně ve školce nebo si ji stáhnout na přiloženém souboru pod článkem. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením prosíme rodiče, aby přednostně využili možnost vyplněnou a podepsanou přihlášku poslat poštou nebo vhodit do schránky ZŠ. V případě dotazů kontaktujte paní učitelku Vernerovou na čísle 792 302 498.

 

Přání

Přání

Letáček ke stažení

Letáček ke stažení Vydavatelství NOVADIDA, spol. s r. o. vytvořilo pro rodiče letáček ke stažení, který jim snad pomůže s překonáním strachu z nošení roušky u malých dětí a k němu ještě omalovánku. Letáček i ...

Upozornění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis na naší škole bude 30. 4. 2020.

https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Manazerske-aktuality/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-20202021

Důležité upozornění

Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu vláda nařídila kvůli šířícímu se koronaviru v Evropě uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy. S účinností od středy 11. 3. 2020 ruší výuku i naše škola, a to až do odvolání.  
Po dohodě se zřizovatelem ZŠ a MŠ Cotkytle bude uzavřena i mateřská škola.
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let si můžete vyzvednout po telefonické domluvě ve škole nebo si ho vytisknout z přiložené přílohy pod článkem. Ve škole vám bude žádost potvrzena.
tel. číslo: 
730 143 307
https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy na školní rok 2020-2021 se uskuteční ve středu  1. dubna. S sebou si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. ...

Malování mandal

Malování mandal V pondělí 9. března se ve škole uskuteční pro rodiče s dětmi malování mandal  suchým pastelem.  ...

Konkurz

Starosta obce Cotkytle v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurs

na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí.

http://www.cotkytle.cz/prilohy/2020/2970-vyhlaseni_konkurzu_dig.pdf

Divadlo

Divadlo V úterý 10. 3. navštívíme v kulturním domě L'Art v Lanškrouně divadelní představení Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zpátky.  Při putování za ztracenou kapkou  se ocitneme i na severním ...

Jsme finančně gramotná škola

Jsme finančně gramotná škola Finanční gramotnost do škol  je nejkomplexnější projekt rozvoje finanční gramotnosti v ČR,  je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy. Naše škola ...

Kino ALEX

Kino ALEX Ve čtvrtek 5. března 2020 k nám zavítá 3D kino ALEX s představením PODMOŘSKÝ SVĚT. ...

Divadlo

Divadlo V pondělí 24. února pojedeme do Lanškrouna na anglicko - české představení LAZY GOAT. ...

Karneval

Karneval V sobotu 22. února od 14. 00 do 17. 00 hodin pořádá ZŠ a MŠ Cotkytle DĚTSKÝ KARNEVAL. Občerstvení a tombola jsou zajištěny. ...

Masopust

Masopust Masopustní průvod dětí ZŠ a MŠ Cotkytle projde obcí 19. února 2020 od 9.00 do 12.00 hodin směr Crhov. V odpoledních hodinách děti navštíví  Herbortice. ...

Prázdniny

Prázdniny V pátek 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny. Jarní prázdniny začínají 10. února a končí 16. února 2020. Do školy se jde 17. února. ...

Rodičovská schůzka

Rodičovská schůzka Ve čtvrtek 16. ledna 2019 se ve škole uskuteční rodičovská schůzka. ...
08.01. 2020
KERAMICKÝ KROUŽEK  Kroužek pro ženy: 
13. 1., 27. 1., 17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 27. 4, 4. 5., 25. 5.
V čase od 15. 30 – 17. 30
Cena: 80Kč za lekci
Kroužek pro děti ve věku ...

Bruslení

05.01. 2020
Bruslení V pátek 10. a 17. ledna 2020 jedeme bruslit na zimní stadion v Lanškrouně. ...

Přání

Přání Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2020přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Cotkytle ...

Vánoční zpívání v kostele

19.12. 2019
Vánoční zpívání v kostele V pátek 20. prosince si děti ze školky a ze školy zazpívají známé koledy v místním kostele. ...

Hadrák

Hadrák ZŠ a MŠ Cotkytle pořádá HADRÁK v úterý 19. listopadu 2019 v budově školy od13. 00 do 14. 00 hodin. ...

Vánoční jarmark

06.12. 2019
Vánoční jarmark Obec a ZŠ a MŠ Cotkytle zve všechny na VÁNOČNÍ JARMARK, který se bude konat v pátek 6. prosince od 14. 00 hodin na OÚ. Od 16. 00 hodin bude tradičně před obecním úřadem rozsvícen vánoční strom, před ...

Mikuláš

Mikuláš Ve čtvrtek 5. prosince nás ve škole navštíví Mikuláš. ...

Plavání

16.12. 2019
Plavání V pondělí 16. prosince se uskuteční poslední plavání. ...

Anglické Vánoce

09.12. 2019
Anglické Vánoce V pondělí 9. prosince proběhne ve škole projekt ANGLICKÉ VÁNOCE. ...

Divadlo

10.12. 2019
Divadlo V úterý 10. prosince jede školka do KC L'ART v Lanškrouně na Zimní příhody včelích medvídků v podání divadla KRAPET Praha. ...

Knihovna

18.12. 2019
Knihovna Ve středu 18. prosince 2019 navštívíme obecní knihovnu. ...

Lyžák

Lyžák Lyžařský výcvik žáků se uskuteční od 20. ledna do 24. ledna 2020 ve skiareálu na Bukové hoře. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách. ...

MŠ - Ježíšek

18.12. 2019
MŠ - Ježíšek Ve středu 18. 12.  2019 jste srdečně zváni na vánoční posezení při svíčkách. Začátek je v 15.00 hodin ve školce. Po krátkém programu budeme čekat na Ježíška. Těší se Vaše děti. ...

Oznámení pro rodiče 26.8.2019

MŠ je otevřená od pondělí 26. srpna.

Obědy si, prosím, přihlašujte u paní Pecháčkové na telefonním čísle 604 717 207.

Do školy se jde 2. září. Společně s mateřskou školou se sejdeme v 8.00 hodin na slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020.

Oznámení pro rodiče MŠ 2.9.2019

Oznámení pro rodiče MŠ 2.9.2019

Oznámení pro rodiče ZŠ 2.9.2019

Oznámení pro rodiče ZŠ 2.9.2019

Světový den první pomoci 4.9.2019

Světový den první pomoci 4.9.2019

Informativní schůzka 12.9.2019

Informativní schůzka 12.9.2019

Návštěva knihovny 16.9.2019

Návštěva knihovny 16.9.2019

Konzultační schůzka 18.9.2019

Konzultační schůzka 18.9.2019

Návštěva obecního úřadu 19.9.2019

Návštěva obecního úřadu 19.9.2019

Evropský den jazyků 25.9.2019

Evropský den jazyků 25.9.2019

Kroužky 26.9.2019

Kroužky 26.9.2019

Projekt EU Koloběh dřeva 14.10.2019

Projekt EU Koloběh dřeva 14.10.2019

Beseda se spisovatelem 15.10.2019

Beseda se spisovatelem 15.10.2019

Drakiáda 11.10.2019

Projekt Cestujeme z vesničky do hor 17.10.2019

Projekt Cestujeme z vesničky do hor 17.10.2019

Blešák 17.10.2019

Blešák 17.10.2019

Pozvánka Inspirativní vaření 6.11.2019

Pozvánka Inspirativní vaření 6.11.2019

Jablíčkový den 17.10.2019

Jablíčkový den 17.10.2019

Dýňovaná 13.11.2019

Dýňovaná 13.11.2019

Rodičovská schůzka 14.11.2019

Rodičovská schůzka 14.11.2019

Focení v MŠ 11.11.2019

Focení v MŠ 11.11.2019

Projektový den 27. září 2019

Projektový den  27. září 2019 V pátek 27. září pojedeme v rámci projektu Řemesla v MŠ do pekárny v Sázavě u Lanškrouna. Tento projekt je financován z prostředků EU. ...

Divadlo L’Art 1. října 2019

Divadlo L’Art 1. října 2019 V úterý 1. října pojedou děti ue školky do nového multifunkčního centra L´Art v Lanškrouně na pohádu Když jde kůzle otevřít v podání divadla Radost. ...

Kroužky

Kroužky Kroužky pro děti ZŠ

Čtenářský klub
Vedoucí: Mgr. Miriam Kolínová
Pro žáky ZŠ, v ´terý od 14.00 do  15.30
První schůzky: 17. září 2019

Klub Zábavné Logiky a ...

Mezinárodní den zvířat 3. října 2019

Mezinárodní den zvířat 3. října 2019 Ve čtvrtek 3. října oslavíme ve škole Mezinárodní den zvířat. V tento den nás navštíví naši domácí mazlíčkové. ...

Loučení
Milí páťáci! Začíná další etapa Vašeho života!Přejeme Vám >>


RYCHLÝ KONTAKT

Máte dotaz

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí


Cotkytle 104


561 32 Cotkytle

základní škola
465 382 128, 730 143 307


mateřská škola
465 382 123, 792 302 498

zs@cotkytle.cz

ms@cotkytle.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2019 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign