logotyp

ŠJ

Stravné

Informace k placení a odhlašování obědů

od 1. 2. 2021

                      Vážení rodiče, od 1. února 2021 přecházíme na internetové přihlašování obědů. Stravu si bude přihlašovat a odhlašovat individuálně každý sám na www.strava.cz.

Každý strávník má přidělené přihlašovací údaje, které si může vyzvednou u vedoucí ŠJ. Je zapotřebí, aby se každý zaregistroval. Číslo jídelny je 2699.

Platby obědů budou nově ve formě záloh

Doporučené zálohy:     

 Děti MŠ do 6 let: 780Kč  

 Děti MŠ od 7 let: 850Kč  

  Je vhodné, aby ten, kdo platí školné, si o tuto částku zálohu navýšil (školné činí 130 Kč). Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí. 

 Žáci ZŠ 7-10 let: 480Kč

 Žáci ZŠ 11-14 let: 500Kč

Ceny stravného:

Děti MŠ do 6 let: 37Kč (přesnídávka oběd, svačina)

 Děti MŠ od 7 let: 42 Kč (přesnídávka oběd, svačina)

 Žáci ZŠ 7-10 let: 23 Kč (oběd)

 Žáci ZŠ 11-14 let: 25 Kč (oběd)

 Cizí strávníci  57Kč

 

Cena obědu se podle právních předpisů stanovuje dle věku dítěte dosaženého ve školním roce.

Za školní rok je považováno období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku včetně.

Odebírat obědy za sníženou cenu mohou jen děti v době docházky do MŠ a žáci jen v době školního vyučování. Obědy za sníženou cenu nelze odebírat v době prázdnin, ředitelského volna a v době nemoci dítěte. V době nemoci mohou děti a žáci podle vyhlášky o školním stravování odebírat oběd za sníženou cenu pouze první den nemoci, v ostatní dny nemoci mohou odebírat obědy pouze za plnou cenu (cena zvýšená o mzdové a věcné náklady).

 

Způsob platby:

- na účet číslo 181311122/0300. Variabilní symbol, který musí být při psaní platby na účet, je datum narození dítěte ve formě den měsíc rok (př. 122021)

- hotově po domluvě u vedoucí ŠJ.

Platbu je nutno provést vždy předem do 25. dne předchozího v měsíce . Například platba na měsíc  březen do 25. února.  

Přihlašování a odhlašování obědů:

- přes internet na webových stránkách: www.strava.cz den předem (pracovní den) do 13:00 hodin

Obědy lze přihlašovat po připsání platby na účet. Je zapotřebí aby i ti, kteří mají stravu hrazenou jiným způsobem (Women, Kraj...) měli na svém finančním kontu dostatečné finanční prostředky (cca 200Kč) na neodhlášenou stravu.

Doplatek za neodhlášenou stravu v době nemoci: 28Kč (kalkulované provozní náklady). Provádí se kontrola docházky dětí/žáků dle třídních knih a doplatky jsou doúčtovány na základě této evidence. Doplatky budou odečteny z konta strávníka.Ceny neodhlášených obědů:

Děti MŠ do 6 let: 48Kč             Děti MŠ od 7 let: 51Kč

 

Žáci ZŠ 7-10 let: 51Kč              Žáci ZŠ 11-14 let: 53Kč

 

Pokud v době nemoci dítěte nemáte o oběd zájem, musíte jej odhlásit!

Oběd je nutno odhlásit nejpozději do 13:00 hod. předchozího dne.

Stejně tak je důležité nahlásit si stravu, se začne dítě po nemoci opět stravovat. Pokud od 2. dne nemoci dítěte obědy vašemu dítěti neodhlásíte včas, budete muset uhradit jejich plnou cenu, neboť obědy pro dítě byly zhotoveny! Pokud by provozářka postupovala jinak, porušovala by vyhlášku 107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování.

 

                                                                                                            Pecháčková Adéla, vedoucí ŠJ

Alergeny

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách.
U všech názvů našich jídel máte v jídelníčku v elektronické podobě možnost se dočíst o obsažených alergenech, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme.
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE DOSTANETE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Kontakty

Zaměstnanci:

Adéla Pecháčková - vedoucí stravování
Anna Hegerová - kuchařka

telefon: 465 382 123
mobil: 604 717 207
e-mail: jidelna@cotkytle.cz
www: skola-cotkytle.cz
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

RYCHLÝ KONTAKT

Máte dotaz

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí


Cotkytle 104


561 32 Cotkytle

základní škola
465 382 128, 730 143 307


mateřská škola
465 382 123, 792 302 498

zs@cotkytle.cz

ms@cotkytle.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign