logotyp

ŠJ

Stravné

 

Informace k placení a odhlašování obědů

od 1. 1. 2024

 

S účinností od 1. ledna 2024 jsou upraveny ceny přesnídávek a svačin z důvodu neustále se zvyšujících cen potravin.

Ceny stravného:

Děti MŠ do 6 let: 52,-Kč (přesnídávka 13,- Kč, oběd 27,- Kč, svačina 12,- Kč)

 

Děti MŠ od 7 let: 58,- Kč (přesnídávka 15,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina 13,- Kč)

 

Žáci ZŠ 7-10 let: 30,- Kč (oběd)

 

Žáci ZŠ 11-14 let: 32,- Kč (oběd)

 

   Cena obědu se podle právních předpisů stanovuje dle věku dítěte dosaženého ve školním roce. Za školní rok je považováno období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku včetně.

   Odebírat obědy za sníženou cenu mohou jen děti v době docházky do MŠ a žáci jen v době školního vyučování. Obědy za sníženou cenu nelze odebírat v době prázdnin, ředitelského volna a v době nemoci dítěte. V době nemoci mohou děti a žáci podle vyhlášky o školním stravování odebírat oběd za sníženou cenu pouze první den nemoci, v ostatní dny nemoci mohou odebírat oběd pouze za cenu plnou.

   Doplatek za plnou (neodhlášenou) stravu v době nemoci:  

 (kalkulované provozní náklady). Provádí se kontrola docházky dětí/žáků dle třídních knih a doplatky jsou doúčtovány na základě této evidence. Doplatky budou odečteny z konta strávníka.

 

Pokud v době nemoci dítěte nemáte o oběd zájem, musíte jej odhlásit!

Čas výdeje obědů v době nemoci do jídlonosičů  10.45hod-11:15hod.


Platby:

-   Bezhotovostní platba na číslo účtu 304204969/0300, jednorázovým nebo trvalým příkazem. Variabilní symbol, který musí být uveden při psaní platby na účet, je datum narození dítěte ve formě den měsíc rok.

-   Hotovostní platba v kanceláři školní jídelny po domluvě s vedoucí ŠJ.

Platba musí být připsána na účet ŠJ  předem do 25. dne předchozího měsíce (např. platba na měsíc říjen do 25. září)


Doporučené zálohy

Děti MŠ do 6 let:  960,- Kč 

Děti od 7 let:   1 080,- Kč

                 

Žáci 7 - 10 let: 600,-Kč                 

Žáci 11-14 let: 680,- Kč                    

   Je zapotřebí aby, ti, kteří mají stravu hrazenou jiným způsobem (Women, Kraj...) měli na svém finančním kontu dostatečné finanční prostředky. (cca 700Kč) Odhlášky
stravného dětí MŠ a žáků ZŠ Cotkytle jsou přijímány:


 Den předem (pouze pracovní den)  do 13.00 hodin

stravu si strávník (dítě, žák – zákonný zástupce, zaměstnanec ZŠ a MŠ Cotkytle) bude odhlašovat individuálně sám přes:

 –  internet nawww.strava.cz, číslo jídelny 2699, po přidělení přihlašovacích údajů (u   vedoucí ŠJ),

–  SMS zprávou na tel. 604 717 207(bude nahlášeno pouze v případě dostatku financí na  kontě strávníka).

 

 

                                                                                                                       

Alergeny

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách.
U všech názvů našich jídel máte v jídelníčku v elektronické podobě možnost se dočíst o obsažených alergenech, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme.
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE DOSTANETE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Kontakty

Zaměstnanci:

Adéla Pecháčková - vedoucí stravování
Anna Hegerová - kuchařka

telefon: 465 382 123
mobil: 604 717 207
e-mail: jidelna@cotkytle.cz
www: skola-cotkytle.cz
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

Loučení
Milí páťáci! Začíná další etapa Vašeho života!Přejeme Vám >>


RYCHLÝ KONTAKT

Máte dotaz

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí


Cotkytle 104


561 32 Cotkytle

základní škola
465 382 128, 730 143 307


mateřská škola
465 382 123, 792 302 498

zs@cotkytle.cz

ms@cotkytle.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2019 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign